Obchodné podmienky

Naše obchodné podmienky:

Naša práca je individuálna od svadby k svadbe a preto je vždy nevyhnutné stretnutie s budúcimi novomanželmi. Na tomto stretnutí sa vyšpecifikujú požiadavky, ktoré naši zákazníci majú, stanovia sa podmienky a dohodne sa ďalšie stretnutie. Na druhom stretnutí si snúbenci môžu pozrieť hotové návrhy aranžmánov na základe ich požiadaviek, z ktorých si vyberú tie, ktoré budú chcieť na svojej svadbe. Tiež sa pripravia grafické návrhy svadobných doplnkov, pohárov, vankúšika, tričiek a iné, z ktorých si snúbenci vyberú tie, ktoré sa budú vyrábať.

Preto, aby boli chránení aj novomanželia, aj naša firma, uzatvárame so zákazníkmi zmluvu o prenájme, kde je dopredu stanovený predmet prenájmu a cena. Podmienky, za akých sa cena mení, na základe požiadaviek zákazníka a náhrada prípadnej škody.

Všetky podmienky, ktoré sú stanovené medzi snúbencami a našou agentúrou, sú stanovené na základe vzájomnej dohody. Záleží nám na spokojnosti našich zákazníkov.

Váš tím Jamina.